Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Wielofunkcyjna Placówka ...

INFORMACJE GŁÓWNE

2017-06-23 11:08:29

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach jest tymczasowym domem dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoich domach rodzinnych. O umieszczeniu dziecka w PO-W decyduje Sąd Rodzinny. Dzieci mogą tu przebywać do uzyskania pełnoletności, a jeśli się uczą – do 25 r.ż. Dzieci mieszkają w dwóch grupach wychowawczych tzw. „Rodzinkach”. Każda na odrębnej kondygnacji budynku. Rodzinka to 15 dzieci, w tym rodzeństwa oraz 5-6 stale pracujących z nimi wychowawców. Dzieci chodzą do szkół poza Placówką. Podejmując pracę opiekuńczo - wychowawczą, bazujemy na planach pomocy , które uwzględniają możliwości rozwojowe wychowanka, jego potrzeby i zainteresowania. Pracujemy również z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, podejmujemy działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Procesem wychowawczym dziecka kieruje wychowawca. Jest on odpowiedzialny za organizowanie pracy w grupie dzieci, indywidualną pracę z wychowankiem oraz stałe kontakty z jego rodziną. Przy udziale dziecka wychowawca opracowuje plan pomocy dla dziecka z jego grupy wychowawczej.

Do obowiązków pedagoga i psychologa należy stawianie diagnozy indywidualnej dziecka, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci przebywających w placówce.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków